Общи условия

Моля, внимателно прочетете тези условия и правила за ползване на къща за гости Гергана с. Ясна поляна, преди да направите резервация. Спазването на правилата ще подсигури вашата приятна и безпроблемна почивка при нас.

Настаняване
Настаняването и освобождаването на къща за гости Гергана се извършва в следните часове:
настаняване след 15 часа
освобождаване до 11 часа
Молим да спазвате часовете за настаняване и напускане, за да можем да предложим качествено почистване на къщата за Вашата пълноценна почивка. Възможност за по-ранно настаняване и/или по-късно освобождаване на стаите след допълнително уточняване при запитването.

Вътрешен ред

  1. На територията на къща за гости Гергана не се допускат домашни любимци.
  2. Пушенето в къща за гости Гергана е абсолютно забранено в спалните и другите закрити общи части. Допустимо е единствено в двора на туристическия обект.
  3. При напускане на туристическия обект гостите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването си.
  4. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или
    употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
  5. При нарушаване на обществения ред (силен шум след 23 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите на къща за гости Гергана поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените
    нарушения.

Гости
Броят на гостите (възрастни и деца) по време на престоя в къща за гости Гергана не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията. Общият капацитет на къща за гости Гергана е 13 човека!

Влизане или достъп до имота може да бъде отказано, ако броят на посетителите надхвърля посочените изисквания и/или заявения брой в резервацията.

Собственикът на къща за гости Гергана не носи отговорност за произшествия с децата на гостите, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние
на децата са отговорност на техните родители!

Плащане
Сумата за престоя и нощувките в къща за гости Гергана, съгласно направената резервация, се заплаща предварително до 24 часа (2 дни) след направената резервация.
При липса на плащане резервацията се анулира!
Резервацията е валидна след внасяне на депозит в размер на 30% от стойността на престоя.
При анулиране на резервацията 1 месец преди датата се възстановяват 50% от капарото. При анулиране на по-късен етап капаро не се възстановява.
Остатъкът от сумата се заплаща в деня на настаняване.

Щети или загуби
Изискваме от нашите гости да се отнасят към имуществото на къща за гости Гергана с грижата на добър стопанин.
Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът на
къща за гости Гергана може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.
Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността на къща за гости Гергана, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на
наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика или на негов представител.

Достъп
Къща за гости Гергана и цялата нейна собственост са на разположение за пълноценно ползване на гостите по време на наемния период.
Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

Ценности и сигурност
Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на къща за гости Гергана са отговорност на клиентите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.
При отворени/отключени прозорци и врати по време на немния период, независимо дали гостите са на територията на къща за гости Гергана или извън нея (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.

Сигурност
Положени са всички усилия, за да се подсигури безопасност в имота, но от наемателите се изисква да поемат и своята отговорност за обезпечаване на сигурността на всички в групата. При пристигане е добре да се запознаете добре с имота и с прилежащия двор. Обърнете внимание на децата за потенциалните опасности, като например стъпала, възвишения, балкони и особено басейна. Басейнът е с дълбочина 1,50 м и е разположен на място с недобра видимост от къщата. Там се намира и детският кът. Никога не оставяйте децата си без надзор! Вътре в имота обърнете внимание на децата за потенциални опасности от сорта на балкони, парапети, стълби, скрити стъпала и др. Никога не позволявайте на децата да се катерят по перилата на терасите и винаги дръжте затворени прозорците и вратите към терасите, когато не ги ползвате. При пристигане, отговорника на имота ще ви даде инструкции как да боравите с кухненските уреди, както и друго налично оборудване на имота. Моля, бъдете толкова бдителни, колкото сте у дома – винаги заключвайте прозорците/вратите, когато напускате имота. Винаги дръжте входната врата заключена, дори и когато сте в имота и/или около басейна.

Басейн
Важно е да се осведомите лично, като и всеки член от групата, за басейна преди да го използвате.
Басейнът е с дълбочина 1,50м. Скачането в него е строго забранено.
Не оставяйте децата си без надзор!!!
Почистването на басейна се извършва след предварителна уговорка с наемателите за деня и часа на посещението. При промяна в климатичните условия като дъжд, буря, силен вятър, екипът ни може да посети басейна извънредно, за превенция и проверка показателите на водата. През останалите дни е препоръчително клиентите да използват кепа за обиране на листа или замърсявания от повърхността на басейна. Моля, имайте предвид, че 1 час след химизация на басейна, ползването му е строго забранено. Ползването на басейна е само след вземане на душ, за да се предотврати алергична реакция между кремовете за слънце и химикалите за поддръжка на водата. Препоръчително е вземането на душ и след ползване на басейна.

Жалби
Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой. За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. Условие за удовлетворяване жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

Юрисдикция
При настаняване в къща за гости Гергана с. Ясна поляна, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и без протест и не могат да бъдат оспорвани.